Streda –  18.00

Piatok  –  18.00 – sv. spoveď 17.15

Sobota –  7.00

Nedeľa –  8.00 

Piatok –   15.30 – sv. spoveď 14.45 Nedeľa  – 11.45