Streda –  18.00

Piatok  –  18.00 – sv. spoveď 17.15

Sobota –  7.00 – po modlitbe ruženca a sv. omši  bude v miestnosti za oltárom spoločné

                             posedenie a rozhovor (agapé). Srdečne pozývame.

Nedeľa –  8.00 

Piatok –   15.30 – sv. spoveď 14.45

Nedeľa  – 11.45