Streda –  18.00  Obetovanie Pána – požehnanie sviec (hromničky)

Piatok  – 18.00 ; sv. spoveď 17.15 – prvý piatok

Sobota – 7.00 – prvá sobota v mesiaci

Nedeľa – 8.00 

Streda –  15.30 – Obetovanie Pána – požehnanie sviec (hromničky)

Piatok –  15.30; sv. spoveď 15.45 – prvý piatok

Nedeľa  –11.45