Utorok – 8:00 – prikázaný sviatok Všetkých svätých

Streda –  18:00 – Dušičky

Piatok –  18:00; sv. spoveď 17:15

Sobota – 7:00

Nedeľa –  8:00