Piatok  –  18.00; 17.15 sv. spoveď                 Piatok – 15.30; sv. spoveď 14.45

Sobota – 7.00 – prvá sobota                         Nedeľa – 11.45

Nedeľa –  8.00