Streda –  18.00

Piatok –  18.00

Nedeľa –  8.00 – zbierka na misie