Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša pozýva záujemcov o štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore na talentové pohovory v termínoch 6. a 7. 9. 2021 v čase od 14.00 – 16.30 na pobočke Sekčov, Ďumbierska 40.

Stretnutie rodín v núdzi a mnohodetných rodín bude v pondelok 6. 9. o 16.00 v Pastoračnom centre na terase.

CVČJP2 začalo 2. 9. zápis detí. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode. Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodenie denne od 17.00 do 19.00 alebo vhodiť do schránky pri garážach. Povzbudzujeme deti, ktoré pekne alebo rady spievajú, aby sa prišli zapísať do nášho detského zboru Sekčováčik. Stretávať sa budeme v pondelok a v stredu o 17.00.
Viac info nájdete na nástenke a na stránke http://www.cvcjp2.sk/

BIRMOVANCI 2. ročník strednej školy a starší, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v tomto školskom roku, bude zápis v termínoch:
6. 9. (pondelok) a 10. 9. (piatok) po večernej sv. omši v kostole. Platí to aj pre dospelých, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistia). Prosíme, aby ste si priniesli písacie potreby.

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE – streda o 18.00. Šalgovík – piatok o 18.00.
MLÁDEŽNÍCKE SVÄTÉ OMŠE – piatok o 18.00.
OMŠE PRE RODINY S DEŤMI. V našej farnosti je veľa rodín a detí, z ktorých sa tešíme a sme radi, že prichádzate do Božieho chrámu. Preto Vám, milé rodiny, chceme ponúknuť sv. omšu každú nedeľu o 9.00, v ktorej príhovor bude zameraný na rodiny a deti.

V pondelok o 17.15 bude v pastoračnom centre nácvik detského zboru. Srdečne pozývame.

14. 9. 2021 nebude sv. omša o 18.00. Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený ráno o 9.00. Ďakujeme za pochopenie.