Streda –  18.00 

Piatok  –  18.00

Nedeľa –  8.00 

Nedeľa  – 11.45