Streda –  18.00

Piatok  –  18.00  

Nedeľa –  8:00 – zbierka na kostol. Pán Boh zaplať.