Nácvik – 11.05.2022 (stredu) po večernej sv. omši

Prvá sv. spoveď – 14.05.2022 (sobota) o 09:00; po spovedi generálny nácvik na slávnosť

Cena: 70€ (súrodenec 50€)

Kapacita: 40 detí + 9 animátorov, lekár a pán kaplán

Prihlasovanie: osobne rodič s kartičkou poistenca dieťaťa od 30.5. do 4.6.2022 v kancelárii farského úradu.

Streda –  18.00

Piatok  –  18.00

Nedeľa –  8.00 

22.5.2022 prvé sv. prijímanie (o dva týždne) – preto sv. omša bude o 9.00

Nedeľa  – 11.45