Prosíme tých, ktorí sú doma, aby využili čas sv. omší cez deň. Večerné omše o 18.00 a 19.30 prenechajme pracujúcim a tým, ktorí počas dňa nemôžu prísť. Tento deň bude kancelária zatvorená.

Šalgovík: streda, štvrtok a piatok: 18.00 (loretánske litánie spoločne s kňazom) nedeľa: 8.00, 9.00

Opál:  štvrtok  15.30, nedeľa 11.45

Kaplnka Božieho milosrdenstva: štvrtok 15.30 (len tento týždeň)