Nešírme rozdelenie, ale snažme sa o jednotu medzi najbližšími; nekritizujme jeden druhého, ale milujme; nehádajme sa, ale prinášajme pokoj; pokoj nech vládne v našich rodinách. Prinášajme ho svojim postojom, slovom, skutkom…..každý z nás nech je strojcom pokoja a lásky.