Na detskú púť zavítalo 850 účastníkov z viac ako 40 farností. Dopravili sme sa vlakom do Ličartoviec, odkiaľ sme pokračovali pešou púťou do pútnického areálu v Obišovciach. Po ceste sme absolvovali sedem zastavení o radostiach v živote Panny Márie. Pre naše a aj  ďalšie deti si pripravil program kňaz košickej arcidiecézy Marián Kašaj, ktorý je rok a pol na misii v Keni. Priblížil deťom život ľudí v oblasti Samburu v severnej Keni. Povzbudil ich, aby nezabúdali v modlitbe aj na deti z iných krajín, ktoré sú tiež našimi bratmi a sestrami. Poobede sme sa zúčastnili na svätej omši , ktorú slávil pomocný biskup košickej arcidiecézy Marek Forgáč. V kázni vyzdvihol príklad matiek Starého i Nového zákona a povzbudil deti k všímavosti a úcte k našim mamám. Deti v Obišovciach zbierali trvanlivé potraviny a hygienické prostriedky, ktoré organizátori odovzdali gréckokatolíckej charite v Prešove. Nech Pán Ježiš požehná deti našej farnosti Krista Kráľa aj deti celého sveta.