Aktuálne farské oznamy z nedele 25.9.2022

Dnes je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať. Prvá októbrová sobota v mesiaci (1.10.) – modlitba ruženca o 6.15 a o 7.00 sv. omša. Celodiecézna púť v Obišovciach bude cez víkend 1. a 2.10.2022. Program na nástenke. Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra. Pozývame rodičov tých […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 18.9.2022

Dnes je zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať. Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra. V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18.00. Jednodňové celoslovenské Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia sa uskutoční 24. septembra 2022 vo farskom kostole Návštevy […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 10.9.2022

Dnes (nedeľa) 11.9.2022 sv. omše 6.00; 8.00 (záver farských misií a požehnanie kríža) a 18.00. Spoločná sv. omša pre všetky farnosti na záver misií bude na hlavnej ulici o 10.00.  O 7.00, 9.00 a 11.00 sv. omše nebudú. Úmysly týchto sv. omší budú slúžené o 8.00.  Dnes (nedeľa) poobede o 14.30 Vás srdečne pozývame na agapé po […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 4.9.2022

FARSKÉ MISIE – 4.9. – 11.9.2022. Srdečne pozývame. Program nájdete na výveske, farskej stránke a letákoch, ktoré sú pri východe z kostola. Dnes Vás pozývame na prednášku pre mužov o 14.30 a prednášku pre ženy o 15.30. Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra. Pozývame rodičov […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 28.8.2022

Svätá spoveď (prvý piatok) – utorok a štvrtok 8:30; pondelok až štvrtok 17:30. Na prvý piatok sa vo farskom kostole nespovedá. Využime príležitosť sv. spovede aj počas misií v týždni po prvom piatku. Prvá sobota – modlitba ruženca 6.15; 7.00 sv. omša – po skončení výmena ružencových tajomstiev FARSKÉ MISIE – 4.9. – 11.9.2022. Srdečne pozývame. […]

Púť mladých k Matke Božej v Obišovciac

V stredu 03.08.2022 viedli naše kroky k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Aj napriek tomu, že sme putovali rôznymi spôsobmi, po tom, ako sme všetci prišli do cieľa, sme sa spoločne zjednotili pri slávení eucharistie v diecéznej svätyni. Po duchovnom občerstvení bol našou ďalšou zastávkou neďaleký Obišovský hrad. Cestou naň nám pán diakon Dávid porozprával […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 21.8.2022

Dnes je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pastoračnom centre na terase dnes 21.8.2022 (nedeľa) o 14.30. BIRMOVANCI  – zápis nových mladých ľudí, ktorí sa chcú pripravovať a prijať sviatosť birmovania v novom školskom roku je možný cez elektronický formulár, ktorý nájdete […]