Evanjelium pocestného. Lukášovo evanjelium

Úvod - Lukášovo dielo a cesta slova

Začiatky Lk 1-2

Spev začiatku (Magnificat...)

Program cesty
Lk 4,16-30

Pocestní: Ježiš a jeho učeníci Lk 4,31-6,16

Stretnutia na ceste: Pohania, vdovy ...

Výzva na zodpovednosť Lk 8,4-9,50

Cesta do Jeruzalema Lk 9,51-13,21

Úbohí a milosrdenstvo Lk 15

Správne používanie „nespravodlivej mamony“ Lk 16,1-13

Smrť na kríži v znamení odpustenia
Lk 23,33-49

Začiatok novej cesty Lk 24,1-53