Zákonník Nového a starého. Matúšovo evanjelium

Matúš v konflikte interpretácií

Mesiáš Izraela
Mt 1,1-4,1

Programová reč Ježiša Mesiáša M4,17-7,29

Mesiáš a interpretácia Tóry Mt 5,17-48

Aký Mesiáš?
Mt 8-9

Služobník Mesiáša a milosrdenstvo
Mt 8,16-17 a 9,9-13

Pripojenie dvanástich k Ježišovej mesiášskej úlohe Mt 10,1-42

Cirkev učeníkov Mt 11-16

Cirkev detí Mt 18. 1-35

Krv zmluvy Mt 26-27

Testament Zmŕtvychvstalého Mt 28,16-20

Záverečné poznámky v Matúšových stopách