Zápis nových mladých ľudí, ktorí sa chcú pripravovať a prijať sviatosť birmovania v školskom roku 2023/2024 je možný cez elektronický formulár – https://forms.gle/dNkoFzJH54WKrWTx8

Veková kategória: druháci stredných škôl a sexta osemročného gymnázia.

Prihlasovanie je možné od 9.8. do 8.9.2023.