Požehnal a symbolicky vyslal koledníkov Dobrej noviny zo severnej časti Košickej arcidiecézy.

Asi štyri stovky dievčat a chlapcov sa spolu so svojimi animátormi zišli na druhú adventnú nedeľu, 10. decembra 2023, okolo oltára nášho kostola. Deti, ktoré prišli na svätú omšu o 11.00, sa usilovne pripravujú na koledovanie počas vianočných sviatkov. Chceli prosiť Pána o jeho ochranu, inšpiráciu a požehnanie, ktoré skrze otca biskupa Mareka Forgáča aj dostali. „Chceme prinášať svetlo všade tam, kam prídeme,“ povedala otcovi biskupovi jedna z koledníčok a dodala: „a to nielen počas Vianoc, ale vždy.“

Svätú omšu spolu s košickým pomocným biskupom Marekom celebroval aj náš pán farár Pavol spolu so svojimi farskými vikármi Stanislavom a Michalom. Navštívil nás aj pán farár Stanislav zo Záhradného a farský vikár z konkatedrály, otec Michal. Pri oltári okrem nášho pána diakona Šimona slúžil aj pán diakon Patrik, ktorý pôsobí v prešovskej Farnosti sv. Mikuláša. Otec biskup vo svojej homílii vyzdvihol to, že koledníci osobne navštívia domácnosti. Hovoril, že v dnešnej dobe stále viac a viac potrebujeme stretnutie, skutočnú ľudskú blízkosť. Povedal: „To je najkrajší vianočný pozdrav, aký môžeme urobiť. Keď sme blízko, keď sme s druhými.“

Slávenie sprevádzal spevom a hrou Mládežnícky zbor Krista Kráľa. Ďalší mladí z farnosti sa postarali o agapé pre hostí v miestnom Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. Koledníci mali možnosť sa občerstviť, porozprávať sa a vymeniť si svoje skúsenosti s ostatnými. Pokračovali tak v uskutočňovaní slov otca biskupa z úvodu svätej omše: „Chceme tu spolu vytvoriť jedno rodinné spoločenstvo, hoci sme z viacerých farností.“ Biskup sa taktiež na čas zastavil v centre a aj takto ešte osobnejšie pozdravil koledníkov a ich animátorov.

Dobrá novina každoročne spája deti po celom Slovensku v koledovaní pre dobrý účel. Zbierka spojená s tohtoročným 29. ročníkom tejto akcie podporí rozvojové projekty v Južnom Sudáne a v ďalších krajinách východnej Afriky. 

Fotogaléria a text – Peter Haľko