Detské sv. omše, katechézy pre deti a ich rodičov, detské stretká, hodiny náboženstva v škole… Za to i mnoho ďalšieho sme na konci júna ďakovali spoločným slávením a agapé.

V stredu 28. júna večer bola posledná detská svätá omša v končiacom sa školskom roku 2022/2023. Ku chvále Boha za životy kniežat apoštolov, sv. Petra a Pavla, sme pridali aj vďaku za naše celoročné snaženia, pri ktorých sme sa spoliehali na Pánovu pomoc. K otcovi Michalovi, ktorý sa o pastoráciu detí staral celý rok, sa na toto slávenie pridal aj otec Stanislav a náš rodák Jaroslav, ktorý sa len nedávno stal diakonom.

Bolo toho naozaj veľa, za čo sme mohli ďakovať. „Za rodičov, školu, pani učiteľky, lásku, jedlo…“ odpovedali deti pánovi kaplánovi počas kázne. Vďačnosť za všetko sme v závere prijímania vložili do slov starodávneho hymnu Teba, Bože, chválime.

Po skončení ďakovnej bohoslužby boli všetci pozvaní na agapé v areáli pastoračného centra v duchu slov apoštola Pavla: „Kto je, je kvôli Pánovi, veď vzdáva vďaky Bohu“ (Rim 14, 6). Deti sa mohli vyšantiť aj v skákacom hrade či s loptou v záhrade.

Školský rok skončil, no pastoračná starostlivosť o deti zďaleka nekončí! Najbližšia veľká akcia pre deti bude farský detský tábor v Kysaku, na ktorý sa prihlásil kopec detí. Prípravy už finišujú 🙂

text: Peter Haľko

Foto: Miroslav Klimek a Peter Haľko

« z 2 »