Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postiaČítať ďalej

Drahé deti a rodičia 🙂 Vyplnenú tajničku prosíme pošlite nám na mail detskeomsesekcov@gmail.com Tajnička na stiahnutie= > TUČítať ďalej

Drahí bratia a sestry, prežívame zvláštny čas, ktorého zvládanie nás často stojí veľa fyzických, psychických a duchovných síl. Najnovšie opatrenia v snahe chrániť vlastné zdravie, ale ja zdravie iných, nás opäť nechávajú zatvorených doma. Aj v týchto časoch sme s Vami a myslíme na Vás. Ako ponuku Vám dávame možnosťČítať ďalej

Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, farské stretnutia sa do odvolania nekonajú Úmysly sv. omší budú slúžené v dohodnutý deň. Preloženie na iný dátum z vážneho dôvodu, oznámte vopred telefonicky Každý deň sa my kňazi stretávame pri slávení Eucharistie, na modlitbe breviára a myslíme na Vás Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši.Čítať ďalej

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie v tomto školskom roku, bude cez katechétov a kňazov na hodinách náboženstva, ktorí im odovzdajú prihlášky.  Ak nenavštevujete školy našej farnosti, prihlášku nájdete na našej farskej stránke. Vyplnené prihlášky nám odovzdajte katechétom cez detí alebo vhoďte do poštovej schránky farského úradu.  PRIHLÁŠKAČítať ďalej

Farský kostol: Pondelok – Piatok: 6.00; 9.00; 17.00; 18.00 Sobota: 7.00; 17.00; 18.00 Nedeľa: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 11.00; 15.00;16.00; 18.00 Šalgovík Streda a piatok 18.00 Nedeľa – 8.00 a 9.00 Opal Nedeľa 11.45 Kostol (hlavný vchod) bude otvorený 10. minút pred sv. omšou. Ak je omša slúžená na Váš úmysel, príďteČítať ďalej

Pondelok – Piatok: 6.00; 9.00; 17.00; 18.00 Sobota: 7.00; 17.00; 18.00 Nedeľa: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 11.00; 15.00 ;16.00; 18.00 Kostol (hlavný vchod) bude otvorený 10 minút pred sv. omšou. Ak je omša slúžená na Váš úmysel, príďte k službe pred kostolom čo najskôr. Maximálna kapacita kostola je 50 ľudí. Mimoriadne Čítať ďalej

Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie: dezinfekcia rúk rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti. veriaci, ktorí patria do rizikových skupín: seniori a samozrejme tí, ktoríČítať ďalej

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Sibírska, Májové nám., CZŠ Bl. P.P. Gojdiča. Táto sv. omša je vyhradená pre prvoprijímajúce deti a ich rodinu. V stredu (23.9.) po detskej sv. omši bude nácvik detí. Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu (26.9.)  o 9. 00.Čítať ďalej