Počas týždňa biskupi Slovenska zrušili dišpenz od nedeľnej účasti na sv. omši. Takže sa nateraz vraciame do štandardného módu. Stále trvá povinnosť nosiť ochranné rúško v interiéroch a používať dezinfekciu rúk. Požehnanie detí na konci sv. omše (tzv. krížiky) ešte nedávame. Dňa 22.6. (pondelok) o 16.00 v PC na prízemí bude stretnutie rodín v núdzi.Čítať ďalej

Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev. Dnes popoludní o 15.00 sv. omša už nebude. Rovnako dnes končí aj vysielanie on – line sv. omše. V piatok na sviatok Najsv. Ježišovho srdca bude naviac sv. omša o 9.00. Stretnutie lektorov bude v utorok po sv. omši v PC. CVČ od pondelkaČítať ďalej

Výmena ružencových tajomstiev aj napriek tomu, že dnes je 1. nedeľa v mesiaci, bude až na budúcu nedeľu. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. Sv. omša o 18.00 a v nedeľu o 11.00 bude vysielaná on-line. Na budúcu nedeľu už sv. omša o 15.00 už nebude, keďžeČítať ďalej

Dnes končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána. Budúca sobota je fatimskou sobotou, sv. omša ráno začne modlitbou ruženca. Úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september môžete nahlásiť od pondelka v kancelárií od 15.30. Sobášne náuky pokračujú 2. stretnutím vo štvrtok o 19.30 v kostole. V nedeľu sv. omša o 15.00Čítať ďalej

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňČítať ďalej

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňČítať ďalej

Úvod Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče chudobných, Darca darov sľúbených, Svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ si najlepší, ó, hosť duše najsladší, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, v plači si potešenie. Svetlo oblažujúce, naplňČítať ďalej