Aktuálne farské oznamy z nedele 1.8.2021

Dnes o 14.30 je výmena ružencových tajomstiev.  2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“. Sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami o 9.00 a 18.00. Členovia SSV si do konca augusta môžu v predajni vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy. Birmovanci – fotografie zo slávnosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii (Po až Pia […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 25.7.2021

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Výmena ružencových tajomstiev o 14.30. Birmovanci – fotografie zo slávnosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii (Po až Pia 15.30 – 17.00). Okrem priložených fotografií v balíčku je k dispozícii link na stiahnutie všetkých fotiek.   Pozývame všetkých chlapcov (aj dievčatá) od 14 rokov a vyššie na STREET FUTBALOVÝ TURNAJ KRISTA KRÁĽA. Pôjde o […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 11.7.2021

Arcidiecézna púť v mariánskej svätyni v Gaboltove bude 17. – 18. júla 2021. Bližšie informácie na nástenke. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia. Srdečne pozývame k modlitbe. Úmysly sv. omší zapisujeme priebežne do konca kalendárneho roka v čase kancelárskych hodín. Opál: nedeľa: 11.45 Šalgovík: piatok:  18.00, nedeľa: 9.00

Aktuálne farské oznamy z nedele 4.7.2021

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať. Pondelok – slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00; 7.00; 9.00; 11.00; 18.00. Kancelária bude zatvorená. Zajtra sv. omšou o 9.00 začína letný tábor pre deti našej farnosti. Prejeme im pekný a radostný týždeň. V utorok 06.07.2021 o 16.00 bude v Pastoračnom centre stretnutie rodín v núdzi. […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 21.6.2021

Stretnutie lektorov bude v utorok (22.6.) o 18.45 po večernej sv. omšiv PC. Birmovanci – slávnostná sv. omša bude v sobotu o 11.00. Nácvik v piatok po sv. omši – bez birmovných rodičov. Prosíme a povzbudzujeme všetkých birmovancov, aby počas týždňa pristúpili k sviatosti zmierenia . Spovedáme stále pred večernou sv. omšou. K sviatosti birmovania máme pristúpiť v milosti posväcujúcej, ktorú získame sv. spoveďou. […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 13.6.2021

Farská charita – stretnutie rodín v núdzi bude v utorok o 16.00 na terase v pastoračnom centre. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Májové nám. a z iných škôl. Vstup len pre rodiny detí (na lístky). V stredu po detskej sv. omši bude nácvik. Prvá sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9.00, po nej […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 6.6.2021

Kostol otvárame 45 min. pred sv. omšou. Počet návštevníkov kostola  je 50% z celkovej kapacity (tzv. šachovnicové sedenie) Ďalšie usmernenia platia ako doteraz. Nájdete ich na dverách kostola a na našej farskej stránke. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Sibírska a CZŠ bl. P.P. Gojdiča. Vstup len pre […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 30.5.2021

Od zajtra (pondelok 31.05.)  zmeny v usmerneniach: Kostol otvárame 45 min. pred sv. omšou. Počet návštevníkov kostola na sedenie je 25% z celkovej kapacity a 5o osôb na státie. Modlitba ruženca pred sv. omšami tak, ako bolo zvykom (s rúškom). Ďalšie usmernenia platia ako doteraz. Nájdete ich na dverách kostola a na našej farskej stránke. Štvrtok je […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 23.5.2021

Dnes sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána. V stredu je sv. omša s príhovorom pre deti. Slávnosti prvého sv. prijímania budú prvé tri júnové nedele o 11.00. Bližšie informácie nájdete na farskej stránke. Prosíme vás, aby ste si v tieto dni vybrali inú sv. omšu ako o 11.00. Miesta v kostole budú rezervované len pre blízku […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 16.5.2021

V sobotu bude TURÍČNA VIGÍLIA o 18.00. V tento večer bude dlhšia sv. omša. Stretneme sa na modlitbách podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou a očakávali Ducha Svätého. V stredu je sv. omša s príhovorom pre deti. Slávnosti prvého sv. prijímania budú prvé tri júnové nedele o 11.00. Bližšie informácie nájdete na farskej stránke. […]