Nedeľu (2.6.2024) bude „Deň rodiny“ v našej farnosti. Začneme  o 13:30 spoločnou modlitbou v kostole. Po nej bude nasledovať program v areáli kostola a pastoračného centra – okrem atrakcií, občerstvenia a súťaží nás obohatí spevom a hudbou Peter Křemen a Marana Tha (15:00 – 16:00). Predpokladaný záver 17:30. Srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie. Ak by ste chceli prispieť na akciu dobrým koláčom, budeme radi. Svoje dobroty môžete priniesť na budúcu nedeľu dopoludnia po ranných sv. omšiach. Najskôr po sv. omši o 7:00. Ďakujeme.