Príjemné slnečné počasie sme v nedeľu 28. mája 2023 využili na stretnutie celého farského spoločenstva v podobe Dňa rodiny. V priebehu popoludnia, až do večernej svätej omše, bol prichystaný pestrý program, v ktorom si každý mohol nájsť niečo svoje.

Začali sme o 13:30 modlitbou vo farskom kostole vedenou pánom farárom. Po nej si rodinky mohli vybrať ako svoj čas nedeľného poobedia využijú. V rámci celého trvania akcie boli k dispozícii skákacie hrady, kone či maľovanie na tvár. Pripravených bolo aj 7 stanovíšť pre deti v areáli kostola. Na každom z nich stáli animátori, ktorí boli pripravení vysvetliť podrobnosti a po absolvovaní všetkých stanovíšť deti odmeniť. Fanúšikovia hokeja sa mohli odfotiť s pohárom majstrov Slovenska a s dvoma košickými hráčmi (Radek Deyl, Oliver Jokeľ), ktorí získali majstrovský titul. O 16:15 nás svojou prítomnosťou obohatila spevom a hudbou skupina Slnovrat.

Samozrejme, nemožno opomenúť občerstvenie, ktorým sme v daný deň mohli uhasiť smäd i hlad. Na terase pastoračného centra sa grilovalo, v ponuke bol aj guľáš či niečo sladké pod zub. Pitný režim bol zabezpečený vo viacerých variantoch – pre deti i dospelých.

Zámerom celého dňa bolo vytvoriť priestor pre rodiny našej farnosti, aby sa mohli stretnúť, porozprávať a spoznať navzájom. Možno práve aj takýmto spôsobom budujeme farnosť ako rodinu, ktorá si pomáha a rastie v spoločnom konaní dobra. Srdečná vďaka patrí našim duchovným otcom, ktorí sa svojim farníkom venovali počas Dňa rodiny a rovnako sa im ochotne venujú v priebehu celého svojho pôsobenia.

Tamara
Foto: Lívia