Vo farskom kostole sme sa 25. decembra 2023 stretli na jasličkovej pobožnosti.

Zvestovanie Pána, návšteva Panny Márie u Alžbety, narodenie Pána, príchod pastierov i troch mudrcov… všetky zásadné momenty spojené s príchodom Ježiša Krista na Zem sme mohli znova prežiť vďaka jednoduchej dramatizácii, v ktorej si zahrali asi tri desiatky detí z našej farnosti. Jednotlivé scény dopĺňali hudobné vstupy detského farského zboru Sekčováčik a rodiny Kočišových.

Farský kostol vo vianočné popoludnie naplnilo niekoľko stoviek detí, rodičov, starých rodičov, príbuzných a ostatných veriacich. Nechýbal ani pán farár Pavol, pán kaplán Michal a pán diakon Šimon. Prevládala radostná a pokojná atmosféra, veď spolu s akadémiou sme sa spojili i v modlitbe a rozjímaní nad životom nášho Pána.

Vystúpenie deti zvládli na výbornú a skutočne sa im podarilo inšpiratívne v dvadsiatich minútach znova odovzdať príbeh, ktorý sa týka nás všetkých. „Bolo to veľmi pekné, no možno ešte o trochu viac to znamenalo pre nás, ktorí tie deti poznáme a s nimi ako animátori na farských akciách pracujeme,“ poznamenal Marek, jeden z obľúbených animátorov tábora i detských olympijských hier, a dodal: „Je úžasné vidieť, čo tie deti dokážu, aké sú šikovné.“ Podobné pocity spokojnosti a radosti zdieľali aj ostatní.

„Chcem sa poďakovať vám, milí rodičia, a povedať, že máte veľmi dobré deti, sú šikovné a talentované. Vďaka za vašu výchovu vo viere a za to, že ich privádzate k Pánu Bohu!“ povedal v závere pán farár Pavol spolu s tým, ako sa poďakoval detskému zboru i pánovi kaplánovi Michalovi a jeho tímu mladých, ktorí aktívne pomáhali pri nacvičovaní tejto vianočnej akadémie. Aby sa im to podarilo úspešne nachystať, už od októbra sa s deťmi stretávali takmer každú sobotu na fare. Popri tom sa im podarilo vytvoriť aj milé spoločenstvo a prehĺbiť vzájomné priateľstvá. 

Fotky a text – Peter Haľko