Letné prázdniny sa v našej farnosti začali, ako sa patrí, poriadne zhurta. V pondelok 4.7. sa štyridsať detí spolu s animátormi a pánom kaplánom Michalom vybrali na detský tábor do Kysaku, kde sme strávili spoločný čas až do piatkového poobedia, ktorý sa niesol v znamení hier, súťaží, smiechu a radosti.

Po príchode na miesto a ubytovaní sa sme tábor mohli oficiálne začať. Na úvod sme si predstavili tému tábora, ktorá znela „Radosť rozdávaním rastie“. Počas celého týždňa sme si pripomínali, že radovať sa máme nie len z toho, čo prijímame, ale predovšetkým z toho, čím my sami potešíme ľudí okolo seba. Následne sme sa rozdelili do štyroch skupiniek, v rámci ktorých sme každý deň súťažili, ale aj pomáhali s upratovaním, či prípravou svätých omší. Okrem rôznych aktivít a hier sme sa v stredu vybrali na výlet do neďalekej Veľkej Lodiny, kde sme navštívili miestny Kostol Všetkých svätých. S pribúdajúcimi zážitkami a prichádzajúcim koncom týždňa sa posledný spoločný večer niesol v duchu tanca a vône opekaného jedla. V piatok nasledovalo okrem balenia a upratovania aj vyhodnotenie celého tábora, ktoré však ostalo v úzadí za vytvoreným spoločenstvom a peknými chvíľami prežitými počas celého týždňa. A tak sme sa nakoniec tešili všetci J.

Veľká vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu za Jeho požehnanie a ochrannú ruku nad nami. Srdečne ďakujeme aj pánovi kaplánovi Michalovi za zastrešovanie celej prípravy tábora, taktiež všetkým animátorom a lekárke, ktorí sa deťom venovali a samozrejme aj všetkým zúčastneným deťom. Hoci nám tábor veľmi rýchlo ubehol, spoločné zážitky nás budú určite sprevádzať aj počas ďalších prázdninových dní.

Autor: Katarína