Po dlhšej prestávke sa tento rok pokúsime zrealizovať DETSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY 2022 (DOH2022). Termín konania DOH plánujeme 22.-26.8.2022 pre deti našej farnosti od 7 – 14 rokov. Poplatok je 35 €. Pre deti slúžiace vo farnosti  – miništranti, detský zbor je zľava 15 €, teda cena je 20 €. Dieťa môže prihlásiť iba rodič  (nie starý rodič, teta, ujo, súrodenec) v kancelárii farského úradu (vchod iba od garáže) v tieto dni:

K prihláseniu je potrebné priniesť kópiu preukazu poistencakópiu dokladu pre bezplatnú prepravu vlakompísacie potreby. Prípadné otázky konzultujte
s p. kaplánom Michalom.