Prvé dva februárové víkendy sa pre birmovancov našej farnosti niesli v znamení duchovnej obnovy v Pútnickom dome blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach, kde si pre nich animátori spolu s pánom kaplánom Stanislavom pripravili bohatý program. Ten tvorili prednášky animátorov, v ktorých sa podelili o svoje osobné skúsenosti a svedectvá, aktivity, ktoré vytvorili priestor na rozjímanie; skupinky, v ktorých sa mohli birmovanci navzájom zdieľať a samozrejme nechýbalo ani slávenie Eucharistie. Okrem toho sa naskytol priestor aj pre voľný čas, ktorý vyplnili spoločenské hry, tance, rozhovory, či prechádzka na Obišovský hrad, a počas ktorého mali birmovanci možnosť lepšie sa navzájom spoznať.

Viacerí birmovanci sa s ochotou podelili o svoj pohľad, ako spoločne strávený víkend vnímali najmä oni:

„Duchovná obnova bola skvelá. Čakala som niečo horšie a nudnejšie, ale rozhodne som sa mýlila. Priestory boli priam luxusné. Strava taktiež vynikajúca. Program bol podľa mňa dobre premyslený, kreatívny a originálny. Prvá aktivita s hodinami hneď po príchode bol skvelý spôsob ako spoznať ľudí, ktorých by som inak nemala šancu stretnúť. Prednášky boli pekné a podnetné, no ešte viac sa mi páčilo, keď sa animátori podelili s vlastnými príbehmi, ktoré obohatili a lepšie priblížili tému prednášky. Páčila sa mi aj možnosť pomodliť sa s animátormi a kaplánom, ktorým som mala možnosť zveriť sa a prípadne si aj poplakať. Veľa to pre mňa znamenalo, pretože nie každému by som prezradila svoje trápenia. Veľmi si to cením a som vďačná za takúto možnosť a za naozaj ľudský prístup.“ (Petra)

„Vďaka víkendovej duchovnej obnove som si mohol oddýchnuť od každodennej rutiny a lepšie hľadať prítomnosť Boha v mojom živote. Spoločne s ostatnými som sa zamýšľal nad témami, ktoré boli doplnené príkladmi a osobnými skúsenosťami. V priateľskej atmosfére som mal možnosť nabrať sily na svoje bežné povinnosti a spoznať ďalších birmovancov.“ (Patrik)

„Duchovná obnova prebehla nad moje očakávania, mala som možnosť spoznať viac samu seba a Pána Boha. Bolo to to, čo som tak veľmi potrebovala. Moje vnútro sa upokojilo, z duševného hľadiska, zistila som, kde sú tie pravé hodnoty života… Celkovo birmovka mi dala veľa a môj život to obohatilo.“ (Simona)

„Ľud Boží, akože strašne mega bola tá duchovná obnova. Ja som si myslel, že to bude nejaká trápna nič moc nuda, ale naozaj to bolo perfektné. V našej farnosti máme strašne veľa spoločenských a priateľských ľudí a hlavne vynikajúcich animátorov, ktorí robia z celej prípravy na birmovku skvelý životný zážitok. Birmovka a duchovné obnovy vás donútia zamyslieť sa nad svojím životom a pomôžu vás nasmerovať k lepšiemu životu. Pomôže vám spoznať samého seba. Príprava na birmovku je doslova studňa skvelých zážitkov a najlepšou príležitosťou spoznať nových ľudí a kamarátov.“ (Boris)

Aj na základe týchto úprimných výpovedí mladých, možno vidieť, že realizácia duchovnej obnovy mala význam. Vďaka pestrému programu zbehla nesmierne rýchlo, no veríme, že jej ovocie bude rásť a prinášať úžitok nielen naším mladým, ktorí sa pripravujú na sviatosť kresťanskej dospelosti, ale sprostredkovane aj celej našej farskej rodine.