Posledné dva októbrové víkendy strávili birmovanci na duchovnej obnove v Obišovciach v priestoroch Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej. Tento čas využili nie len na načerpanie nových poznatkov, ale aj na sebapoznávanie a budovanie jednoty medzi sebou navzájom. „Neoddeliteľnou súčasťou tejto obnovy bolo aj spoločenstvo nás birmovancov a animátorov. Podstatné bolo, že sme mohli spolu zdieľať tieto chvíle, byť si vzájomným povzbudením a obohatením jeden pre druhého.“ – takto sa vyjadrila jedna z účastníčok obnovy.

Viacerí mladí, pripravujúci sa na prijatie sviatosti birmovania v tomto školskom roku, nám zhrnuli priebeh samotnej duchovnej obnovy a podelili sa o ich dojmy:

„V októbri som sa zúčastnila duchovnej obnovy v Obišovciach. Keďže to bola moja prvá duchovná obnova, vôbec som netušila, čo môžem očakávať. Úprimne sa mi tam moc nechcelo ísť, keďže som ani nevedela, čo sa tam bude diať, akí ľudia tam budú, ako to bude prebiehať atď. No hneď od prvých chvíľ sa mi tam zapáčilo, ubytovanie bolo fakt krásne. Začali sme úžasnou večerou, takže ďalšie plus. Počas tohto víkendu sme sa zúčastnili viacerých skvelých prednášok na rôzne témy a dozvedeli sme sa nové, zaujímavé veci. Taktiež sme mali možnosť vyspovedať sa, k čomu som sa musela trošku prekonať, no všetci boli veľmi ochotní pomôcť mi a podporiť ma. Popritom sme mali aj nejaké zoznamovacie aktivity, ktoré sa mi veľmi páčili. Spoznala som veľa nových, úžasných ľudí, ktorí mi celý pobyt v Obišovciach spríjemnili. Nejaký čas sme strávili aj v prírode, keď sme šli na Obišovský hrad. V konečnom dôsledku duchovnú obnovu hodnotím veľmi pozitívne a určite by som si ju zopakovala! Najlepšie s tými istými ľuďmi.“ (Z.)

„Duchovná obnova v Obišovciach pozostávala z piatich tém. Z toho najviac sa ma dotkli tri témy – a to Božia láska, kríž a spása, Duch Svätý. Pri téme Božej lásky som viac pochopil akú nám Boh dáva milosť a ukazuje, aké to je žiť s ním a bez neho, ale taktiež túži po nás, príjme nás s otvorenou náručou a láskou naspäť. Uvedomil som si aj to, že keď sa od neho vzdialime, On nás nenechá, ale hľadá nás v temnotách, kdekoľvek a neprestajne. Boh je verný svojmu slovu. Kríž a spása – bola to téma, ktorá sa mi najviac vybaví kvôli prekvapeniu, ktoré nás čakalo, a pri ktorom som si uvedomil ako Ježiš trpel za nás a ako nás miloval. Viedlo ma to k pokániu. Taktiež tam bola možnosť sa s Ním porozprávať počas adorácie. Téma Ducha Svätého sa prebrala zábavnou formou a to v podobe kvízu, ktorý sa mi veľmi páčil. Ku koncu sme si vypočuli jeden príbeh od animátora, ktorý bol dosť emočne silný a budem si ho dlho pamätať hlavne kvôli tomu, že Duch Svätý mu dodal moc, aby nestratil nádej ani silu.“ (Š.)

„Z môjho pohľadu sa mi duchovná obnova veľmi páčila. Všetky témy boli prezentované super. Najviac sa mi však páčila téma o kríži, s ktorou bola spojená zaujímavá aktivita symbolizujúca ukrižovanie Krista. Taktiež sa mi veľmi páčil list od Boha a celkovo myšlienka, ktorá k tomu bola prezentovaná. Bol to pekne strávený víkend a určite by som šla aj znova.“ (N.)

„Od duchovnej obnovy som očakával trocha menej, ale prekvapilo ma množstvo duchovných a pekných aktivít. Dalo mi to zamyslieť sa nad svojím životom, viesť ho lepšou cestou a určite to pomohlo priblížiť sa k Bohu.“ (D.)

„Duchovnú obnovu hodnotím pozitívne. Prednášky boli zaujímavé a vždy ich sprevádzali aktivity, ktoré boli iné – nápadité a kreatívne. Neboli to klasické a obyčajne prednášky, napríklad „ukrižovanie“. Svojím obsahom a formou prevedenia sa nás mnohé hlbšie dotkli. Atmosféra cez tie tri dni bola veľmi príjemná a priateľská. Za čo vďačíme našim animátorom aj pánovi kaplánovi. Po celodennom programe sme viacerí strávili večer hraním hier s animátormi, kde sme sa navzájom bližšie spoznali. Myslím, že týchto pár dní zmenilo mnohým z nás pohľad na rôzne veci.“ (L.)

„V spoločnosti skvelých animátorov a pána kaplána, spolu s pánom diakonom, mi duchovná obnova dala naozaj veľa. Obohatili ma prezentácie o rôznych témach ako napríklad dary Ducha Svätého, alebo o tom, čo sú hriechy, kde každý z nás dostal na ruku kúsok blata ako symbol hriešnosti. Jedna z dojemných chvíľ bola počas adorácie, najmä keď sme si mali každý na vlastnej koži vyskúšať aké to je byť na kríži. V neposlednom rade som mohla viac spoznať ľudí v mojej skupinke aj mimo nej, s ktorými padli úžasné debaty a určite sa s nimi budem baviť aj naďalej.“ (L.)

„Dni strávené na duchovnej obnove (kurze Filip) každého z účastníkov, vrátane mňa, prinútili zamyslieť sa nad tým, v akom bode sa momentálne nachádza náš osobný vzťah s Bohom a ešte viac nad jeho neopísateľnou dôležitosťou v živote každého človeka. Téma Božej lásky ma posilnila a utvrdila v skutočnosti, že pocta byť milovaný Bohom, ktorou sme obdarení, nie je len frázou, ale príležitosťou, aby sme sa nebáli otvoriť a prijať toto krásne žiarivé svetlo a opätovali jeho jas. Podstatné bolo uvedomenie, že tejto ponuky lásky nie sme hodní preto, lebo my sme dobrí, ale preto, že Boh je dobrý. Silným momentom pre viacerých z nás bolo očistenie našej duše prostredníctvom sviatosti zmierenia a následné symbolické spálenie hriechov, prešľapov, ktoré predstavovalo dôkaz nepochopiteľnej lásky Boha k nám. Tiež zobrazovalo istotu, že ak sa na Neho obrátime v úprimnej ľútosti a s dôverou, tak napriek našim pádom nás obdarí ešte väčšou mierou lásky a túžbou mať nás blízko pri sebe. To, čo z môjho pohľadu určite nezostalo len v teoretickej rovine, bolo spoločenstvo. Vytvárali sme ho spoločne počas slávenia sv. omše, voľného času, zdieľaním v skupinkách… ale aj podstatnou maličkosťou, že sme sa zúčastnili tejto obnovy, každý možno s trochu inými predstavami či cieľmi, ale myslím si, že boj, ktorého sme boli a stále sme súčasťou, nás posunul tým správnym smerom. Preto už nie sme rovnakí ako sme prišli, lebo vzájomné obohatenie a zakúsenie významu spojenia „Božie dieťa“, v nás prebudilo aspoň myšlienku zmeny nejakej časti našej púte do večného života.“ (K.)

Na záver, po týchto nádherných vyjadreniach samotných birmovancov, je potrebné ešte poďakovať pánovi kaplánovi Stanislavovi a animátorom, ktorí sprostredkovali a umožnili našim mladým zažiť tento obohacujúci čas 🙂