V sobotu 11. novembra 2023 sme oslávili výročie posviacky kostola Krista Kráľa.

Náš vtedajší otec arcibiskup Alojz Tkáč pred dvadsiatimi tromi rokmi slávnostne posvätil náš kostol a oltár. Budova čakajúca na získanie nezmazateľnej pečate chrámu bola vtedy ľuďmi naplnená až po okraj a pri svätej omši vtedy koncelebrovali asi dve desiatky kňazov. V druhú novembrovú sobotu nás síce bolo o niečo menej, no s podobnou radosťou a vďakou ako kedysi sme oslávili tento výnimočný deň pre našu farnosť.

Slávnostnú svätú omšu o 18.00 slúžil farský vikár Michal Pavlík. V homílii sa nám prihovoril náš pán farár Pavol Kožuško. Venoval sa dôležitosti nášho chrámu pre rozvoj duchovného života veriacich, vyjadril vďačnosť za to, že táto stavba stojí, slúži svojmu účelu a tvorí symbolické srdce sídliska.

Upozornil na to, že máme byť zdravo vďační za kostol, no nemáme sa stať kvôli častej návšteve chrámu pyšní a nadutí, a povedal: „Ak si myslíme, že tí, čo do kostola nechodia, sú zlí, tak sa mýlime. Ak si myslíme, že my sme lepší kresťania, lebo tu chodievame, tak sa mýlime. Vtedy je v nás pýcha,“ a pokračoval: „Myslíme si, že Pán Boh neprehovára k ľuďom, ktorí nechodia do kostola? Určite áno. Myslíme si, že ich nemiluje? Určite ich miluje.“ Podľa slov nášho duchovného otca máme do chrámu prichádzať ako hriešnici, ako pokorní ľudia, žobráci, ktorí sa skláňajú pred živým Bohom, prosia ho o odpustenie a silu vidieť ho vo všetkých ľuďoch, a to aj v tých, ktorí do kostola neprichádzajú.

Po stenách kostola boli zažaté sviece pri konsekračných krížoch, miestach, ktoré pri posviacke otec arcibiskup Alojz pomazal svätou krizmou rovnako ako oltár. „Želal by som si, aby kostol nebol nikdy priveľký, aby bol primalý – to znamená, aby bol stále plný,“ povedal otec arcibiskup v roku 2000 v rozhovore po posviacke a dodal: „Želal by som si, aby veriaci, ale i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí bývajú na tomto sídlisku tu vždy prišli počúvať Božie Slovo, Boha chváliť, oslavovať, ďakovať mu a aby sa v Božom chráme stávali lepšími ľuďmi, tak pre svojich najbližších, ako aj pre svojich spoluobyvateľov.“

Hoci sa prvá svätá omša vo vtedy ešte nedokončenej budove nášho kostola slúžila už 29. septembra 1996 a farnosť bola zriadená dekrétom z 1. júla 1997, práve dátum 11. november 2000 je vďaka slávnostnému spečateniu všetkej námahy pri stavbe chrámu azda tým pre našu farnosť najdôležitejším. Ako povedal pán farár, každý rok si v tento deň v modlitbách spomíname na všetkých dobrodincov, ktorí akokoľvek prispeli k výstavbe kostola a prispievajú k jeho zveľaďovaniu a fungovaniu až dodnes.

Náš farský kostol sa za 23 rokov pod správou pánov farárov Bartolomeja Salanciho, Mareka Kreheľa a Pavla Kožuška stále ďalej dotváral a upravoval, aby bol vždy dôstojnejším a lepším miestom pre stretnutie s Bohom a blížnymi; aby vždy slúžil svojmu poslaniu slov konsekračnej modlitby, ktorú v ňom kedysi vyslovil otec arcibiskup: „Úbožiaci nech tu obsiahnu milosrdenstvo, utláčaní pravú slobodu a všetci hodnosť Božích detí, až kým s radosťou nedôjdu do Nebeského Jeruzalema!“

Krátko po výročí posviacky čaká našu farnosť ďalší významný deň. Už túto nedeľu 26. novembra 2023 spoločne oslávime vo farskom kostole odpustovú slávnosť ku cti Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Všetkých Sekčovčanov i cezpoľných srdečne pozývame na hlavnú odpustovú svätú omšu o 11.00, ktorej hlavným celebrantom bude vdp. Eugen Jurkovič, farár v Košiciach – Pereši. Svätú omšu o 9.00 bude svojou hrou a spevom sprevádzať Mládežnícky zbor Krista Kráľa. Po svätých omšiach o 9.00 a 11.00 bude na prvom poschodí pastoračného centra pripravené odpustové agapé.

Fotky a text – Peter Haľko

* * *

Videozáznam z posviacky nášho kostola: