Termín: 10.-14.07.2023
Miesto: Kysak – Škola v prírode
Vek: 7 – 14 rokov (tábor je určený pre deti našej farnosti)
Cena: 120€ (súrodenec 100€)
100€ – deti slúžiace v našej farnosti (detský zbor, miništranti)

Doprava: autobusom (z parkoviska pri fare)

Prihlasovanie:

  • zákonný zástupca dieťaťa v kancelárii farského úradu
  • priniesť so sebou: kópiu preukazu poistenca, poplatok
  • nahlásenie liekov, diét (zariadenie dokáže zabezpečiť len bezlepkovú
    stravu)

Dátum a čas prihlasovania v kancelárii farského úradu:

  • 29.05.2023 (pondelok) 15:30 – 17:00; 19:00 – 20:00
  • 30.05.3023 (utorok) 15:30 – 17:00; 19:00 – 20:00
  • 31.05.2023 (streda) 15:30 – 17:00; 19:00 – 20:00