My, tohtoroční birmovanci, sme sa 21.5.2022 stretli na akcii s názvom „GUĽÁŠ PÁRTY“. Sobotňajšie ráno sme začali spoločnou modlitbou a pokračovali rozcvičkou v podobe najznámejšieho tanca – tzv. belgičáka. Následne sme boli náhodne rozdelení do skupiniek, v ktorých sme na stanovištiach, pripravených našimi animátormi, plnili rôzne zaujímavé úlohy = pomocou jednej ruky sme skladali papierové loďky, bez pomoci rúk sme si v kruhu podávali šatku, taktiež sme čo najrýchlejšie prechádzali po vyznačenej trase vo dvojiciach so zviazanými nohami… Pri daných aktivitách sme mali možnosť overiť si ako svoje vlastné zručnosti, tak aj vytrvalosť a kooperáciu v skupine. Sily, ktoré sme stratili plnením úloh, sme znova načerpali počas obeda vďaka chutnému guľášu.

Nemôžeme zabudnúť spomenúť výborné koláče pripravené ochotnými a milými farníkmi, ktorými sme sa pohostili v poobedňajšom čase. Po krátkom voľne nás opäť čakali súťaže a súboje medzi skupinkami. Nechýbali tradičné hry ako vajnorská či piškvorky so šatkami. Ďalším a zároveň posledným bodom programu bola diskusia, v ktorej sme „pogrilovali“ nášho pána farára, pána kaplána Lukáša aj pána diakona rôznymi otázkami na telo. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie😊… Akciu sme ukončili tak, ako sme začali – belgickým tancom. Myslíme si, že vďaka akciám, ako bola táto, sme počas celej prípravy na birmovku vytvorili spoločenstvo, ktoré nezanikne udelením sviatosti birmovania, ale bude pretrvávať aj naďalej.

Celú akciu z pohľadu birmovancov zhodnotila Tatianka: „Som rada, že som sa mohla takejto akcie zúčastniť. Opäť som spoznala nových ľudí a rozhovory s nimi sú na nezaplatenie. Takéto vzťahy fakt môžu vznikať iba v spoločenstve. Bol to nádherný čas, ktorý sa ozýval smiechom a radosťou. Osobne si myslím, že treba vytvárať spoločenstvá a pomáhať im rásť, aby ostala naša viera živá. Veľká vďaka patrí najmä Pánu Bohu za celú túto akciu aj za nádherné počasie, no aj za to, že mohol byť medzi nami.“

Článok: Mima a Tatiana

« z 4 »