Služby kancelárie farského úradu

Sme tu pre Vás:

V pracovných dňoch od 16.00 do 17.00 okrem prikázaných a štátnych sviatkov.  Tel.: 051/ 770 18 22 

V súrnych záležitostiach sme vám k dispozícii aj okrem vyššie uvedeného času. Prípadne sa môžete s nami skontaktovať aj cez e-mail po.sekcov@abuke.sk.

V kancelárii vás vítajú vaši kňazi 🙂

Naša kancelária poskytuje nasledovné služby:

  • vypisuje krstné lístky na základe hlásenia rodičov o narodení dieťaťa
  • pripravuje a priamo sa zúčastňuje krstnej náuky s rodičmi a krstnými rodičmi
  • prijíma žiadosti na uzavretie sv. manželstva a zároveň pripravuje snúbencov na prijatie tejto sviatosti
  • je spolukoordinátorom farských akcií, rôznych podujatí a podieľa sa na príprave sv. birmovanania
  • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov pána farára FÚ KK Prešov – Sekčov
  • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní administratívnej služby a ktoré v záujme stránok FÚ nie je možné oznamovať iným osobám.

Viac o náležitostiach potrebných k jednotlivým sviatostiam (krst, birmovanie, sviatosť manželstva) nájdete v sekcii Sviatosti.