Služby kancelárie farského úradu

Sme tu pre Vás:

V pracovných dňoch od 15.30 do 17.00 okrem prikázaných a štátnych sviatkov.  Tel.: 051/ 770 18 22; e-mail po.sekcov@abuke.sk.

V súrnych záležitostiach sme vám k dispozícii aj okrem vyššie uvedeného času.