Katechézy pre deti a rodičov

Milé deti, milí rodičia,
tento rok sa nám prvýkrát podarilo začať katechézy pre deti a rodičov prezenčnou formou. Stretávame sa pravidelne podľa príslušných skupín v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. na prvom poschodí. Môže sa však stať, že sa kvôli vážnym dôvodom nemôžete zúčastniť katechézy. Rozhodli sme sa Vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa katechézy online formou. Na tejto stránke nájdete všetky témy a katechézy, ktoré sme nahrali minulý školský rok 2021/2022. Videá sa môžu líšiť v drobnostiach od našich katechéz, ale hlavné a podstatné časti sú rovnaké ako to, čo spoločne preberáme. Videá katechéz sú sprístupnené na sociálne sieti youtube a sú zoradené podľa dátumov a tém v pracovnom zošite. Prajeme Vám príjemné sledovanie:-)

Katechézy pre deti a rodičov

Milé deti, milí rodičia, 

žiaľ, aj tento rok žijeme zvláštne časy plné obmedzení a neistoty.  Napriek tomu, Vám chcem popriať veľa Božích milostí, najmä nádeje, ktorá nám žiari aj v pochmúrnych časoch. Školy nateraz ostávajú zatvorené, a preto prichádzame s možnosťou pokračovať v príprave na Prvé sväté prijímanie online formou. Celá katechéza bude pozostávať z livestream-u detských svätých omší (vždy stredu o 18:00) a na prehĺbenie bude k dispozícii materiál na stiahnutie. Verím, že aspoň takto sa nám podarí udržať kontakt aj počas platnosti všetkých reštrikcií.

 S pozdravom,

Michal Pavlík, farský vikár

Materiál nájdete v sekcii sviatosti -> sviatosť oltárna -> Katechézy pre deti a rodičov