Počas letných prázdnin sme pre mladých v našej farnosti prichystali viacero akcií, kde mohli budovať kvalitné vzťahy, byť súčasťou dobrého spoločenstva a byť bližšie Bohu.Prvou z nich bol tzv. večer spoločenských hier, ktorý nám poskytol ideálny priestor pre zábavu a oddych, rovnako aj pre bližšie spoznanie sa navzájom, pretože mnohé stolné hry, ako napríklad Človeče nehnevaj sa, dokážu poodhaliť mieru súťaživosti spoluhráča aj schopnosť vedieť prijať prehru. O mesiac neskôr sme si to zopakovali, keďže ani v dnešnej dobe spoločenské hry v kontexte sociálnych interakcií a rozvoja mnohých zručností nestrácajú na význame.

Filmový večer v polovici júla nám ponúkol možnosť o niečo viac sa zamyslieť nad Druhou šancou. „Prostredníctvom deja filmu sme mali možnosť uvažovať nad troma aspektmi, ktoré sa neodlúčiteľne spájajú s každým ľudským životom, a to láska, čas a smrť, a zároveň sledovať, ako sa skrze nich dokáže človek postupne meniť. Po filme nasledovala krátka diskusia a zdieľanie, ktoré sme ukončili spoločnou modlitbou.“ (K.)

V prvej polovici augusta sme si overili naše vedomosti počas kvízového večera. Zistili sme, čo všetko (ne)vieme a na základe výsledkov sme usúdili, že múdrejšie bude venovať sa manuálnej práci. Preto sme sa podujali využiť svoj voľný čas prácou na farskom ihrisku. Brúsenie a následné maľovanie mantinelov dalo bezpochyby zabrať, no v konečnom výsledku to stálo za to. Nie len mládež svojou ochotou priložiť ruku k dielu ukázala, že im záleží na zveľaďovaní farnosti a na tom, čo tu zostane aj pre ďalšie generácie.

Počas tohto leta sa nám podarilo zorganizovať aj 2 kratšie túry v okolí Prešova. V júli sme sa vybrali na Šimonku a vychutnali si výhľady z najvyššieho bodu Slanských vrchov. V auguste sme putovali na Zbojnícky hrad s cieľom vidieť západ Slnka. Tento náš zámer síce naplnený nebol, vzhľadom na počasie, ale výletu to na kráse neubralo. Modlitba na vrchole, prijemné rozhovory a živé spoločenstvo sa pričinili o plnohodnotne zavŕšený deň.

Bodkou za letnými podujatiami pre mladých bol večer s účastníkmi tohtoročných Svetových dní mládeže (SDM) v Lisabone. Naši traja hostia, Paťka, Alžbetka a Marek, nám porozprávali o svojich zážitkoch a aj pomocou fotiek nám priblížili jedinečnú atmosféru tohto stretnutia. Zároveň nás inšpirovali osobnými príbehmi a povzbudili nás byť odvážnymi vo viere. „SDM boli pre mňa nezabudnuteľným zážitkom, úžasnou cestovateľskou skúsenosťou, obrovskou duchovnou vzpruhou, miestom vytvorenia nových priateľstiev, priestorom pre lepšie spoznanie seba, časom zažívania Božej blízkosti a starostlivosti, a veľkou posilou do ďalších dní.“ (A.) 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli zapojiť sa do organizácie jednotlivých letných akcií, rovnako aj pánovi kaplánovi Stanislavovi zastrešujúcemu mládež. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia „mladých pre mladých“. 😊