Dňa 24. 6. 2023, na sviatok svätého Jána Krstiteľa, Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach zorganizovalo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy, a to vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove.

Túto vynikajúcu akciu si nenechali ujsť ani naši miništranti. A keďže sa nevedeli dočkať, dorazili na miesto ako prví. Privítalo ich mierne mrholenie, ale ani to nepokazilo náladu. Po zaregistrovaní sa presunuli do kostola, aby si našli dobré miesto a o desiatej hodine sa stretnutie začalo slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil pomocný košický biskup Marek Forgáč spolu s viacerými kňazmi a diakonmi. Po svätej omši nasledoval zaujímavý rozhovor s otcom biskupom, ktorý pohotovo odpovedal na zvedavé otázky prítomných miništrantov. A neverili by ste, čo všetko ich zaujímalo J. So zvonmi, ktoré oznamovali dvanástu hodinu, sme sa spoločne pomodlili modlitbu Anjel Pána a naše kroky už smerovali za krásnou vôňou guľášika. Bol vynikajúci, všetci si pochutnali. Posilnení jedlom sa miništranti rozpŕchli po areáli farnosti, kde bol pripravený bohatý zábavný program. Počasie už bolo slnečné a tak si chlapci mohli zasúťažiť, zaskákať na nafukovacom hrade, spoznať prácu hasičov zblízka a stretli sa aj s výborným slovenským futbalistom, Stanislavom Šestákom, ktorý s úsmevom odpovedal na všetky otázky a rozdal asi tisíc podpisov na ruky, tričká, šiltovky, lopty či kopačky. Nasledovala tombola a vyhodnotenie súťaží, v ktorých sa našim chlapcom veľmi darilo. Tento spoločne strávený deň zakončila modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a požehnanie na cestu.

Žiarivé očká miništrantov po celom dni sa nedali prehliadnuť. Strávili krásny čas, spoznali nových kamarátov, zažili mnoho zábavy a s dobrým pocitom sa vrátili domov. Ako povedal otec biskup – miništranti by mali byť svetlom v kostole, v škole, vo svojej rodine, medzi kamarátmi. Ak sa chce niekto pridať k našim miništrantom a svietiť spolu s nimi, radi a srdečne ho privítame, stačí len prísť pred svätou omšou do sakristie.

Úprimne ďakujeme všetkým za prípravu a organizáciu tohto krásneho podujatia a už teraz sa tešíme opäť o rok!