Aj tento rok pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zverejnila výzvu pre všetky deti celého sveta, aby sa v jeden deň zjednotili v modlitbe ruženca. Tento rok to bol 18. október.

Pred detskou svätou omšou v stredu 18. októbra 2023 sa do tejto celosvetovej iniciatívy zapojili aj naše sekčovské deti. Pod vedením pána diakona Šimona prosili s ružencom v ruke za mier a jednotu vo svete. Každé dieťa, ktoré chcelo, sa mohlo zapojiť do vedenia modlitby. Či už sa predmodlievalo samo celý desiatok, alebo v skupinke kamarátov každý jeden-dva Zdravasy z desiatku. Oltárny stôl pri modlitbe zdobil veľký papierový ruženec, ktorý vytvorili deti na nedávnom detskom stretku.

Témou detskej svätej omše bol taktiež posvätný ruženec. Pán kaplán Michal v homílii deťom priblížil, o čo pri tejto modlitbe ide, aké sú jeho tajomstvá a podobne. Povzbudil deti, aby sa nebáli chytiť ruženca vždy, keď ich bude niečo trápiť. „Držať ruženec, to je ako držať za ruku našu nebeskú matku,“ dodal pán kaplán s nádejou, že takto všetci zvládnu svoje ťažkosti jednoduchšie.

Pápežská nadácia, ktorá za iniciatívou stojí, na svojom webe píše: „Našou celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.“ A tak už takmer dve desiatky rokov svojou snahou každoročne v ružencovom mesiaci október vyzýva stále viac a viac detí k modlitbe v duchu slov sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ V našom farskom kostole majú deti so svojimi katechétmi na starosti modlitbu ruženca každú stredu pred večernou svätou omšou počas celého školského roka.