Srdečne pozývame všetkých miništrantov, ale aj tých, ktorí zatiaľ nenabrali odvahu k miništrantskej službe na spoločný výlet do Košíc v utorok 10.8.2021.

Môžete sa tešiť na návštevu Leteckého múzea a SteelParku.

Nahlasovať sa môžete do nedele 8.8.2021 emailom  diakonsekcov@seznam.cz alebo osobne v sakristii kostola Krista Kráľa. Viac info po nahlásení.