Modlitbové úmysly Svätého Otca Františka
na jednotlivé dni v máji 2021

1. za všetkých zosnulých
2. za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi milovanými zosnulými
3. za všetkých nakazených koronavírusom a všetkých chorých
4. za všetky tehotné ženy a ich nenarodené deti
5. za všetky deti a dospievajúcich
6. za všetkých mladých ľudí
7. za všetky rodiny
8. za všetkých pracovníkov médií
9. za všetkých seniorov
10. za všetkých ľudí s postihnutím
11. za všetkých chudobných, bez domova a tých, ktorí sa nachádzajú v ekonomickej núdzi
12. za všetkých, ktorí žijú sami, a tých, ktorí stratili nádej
13. za všetkých väznených
14. za všetkých vedcov aj inštitúcie lekárskeho výskumu
15. za všetkých migrantov
16. za všetky obete násilia a obchodovania s ľuďmi
17. za všetkých svetových predstaviteľov a vedúcich medzinárodných organizácií
18. za všetkých lekárov a zdravotné sestry
19. za všetkých ľudí vo vojne a za pokoj vo svete
20. za všetkých lekárnikov a zdravotnícky personál
21. za všetkých sociálnych pracovníkov
22. za všetkých dobrovoľníkov
23. za všetok policajný, armádny personál a za všetkých hasičov
24. za všetkých, ktorí poskytujú nevyhnutné služby
25. za všetkých učiteľov, študentov a pedagógov
26. za všetkých pracujúcich a podnikateľov
27. za všetkých nezamestnaných
28. za Svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov
29. za všetkých zasvätených mužov a ženy
30. za Cirkev
31. za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života