Nanebovzatie Panny Márie – utorok 15.08.2023 – prikázaný sviatok.

Sv. omše v našom farskom kostole 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30.

Šalgovík – 18.00