Mladí zo Sekčova sa 17.-18.6. stretli na akcií „NOC S KRISTOM“ v pastoračom centre Jána Pavla II. Akcia nám začala piatkovou svätou omšou v kostole Krista Kráľa a pokračovala tradičnou čajovňou na ktorú sú mladí zvyknutí. Z čajovne sa potom presunuli na samotnú akciu a zahrali si spoločenskú hru mestečko palermo. Po tejto aktivite nasledovala nočná hra – tohtoroční birmovanci boli rozdelení do skupín po dvoch a plnili rôzne úlohy v okolí kostola Krista Kráľa. Keď všetky tými dokončili všetky úlohy, dostali odmenu podľa umiestnenia ich tímu a presunuli sa na adoráciu do kostola. Adorácia sa niesla v duchu poďakovania za školský rok a za spoločenstvo ktoré sme si vytvorili. Nasledujúci bod programu bol film🎬 a po ňom večierka. V sobotu vstávali okolo ôsmej a začali deň rozcvičku v podobe tanca – belgičáku, po ktorom nasledovala modlitba a raňajky. Keď boli všetci najedení, mali spätnú väzbu kde si zhodnotili túto akciu, dali návrhy na zlepšenie do budúcnosti a poďakovali organizátorom za akciu. Nadšení mladí by chceli po letných prázdninách pokračovať v týchto akciách budovať tak živú cirkev a udržiavať naše zapálenie pre Boha medzi mladými