Od 1. mája 2020 sa zmenila emailová adresa farnosti. Nová emailová adresa je po.sekcov@abuke.sk