26. 11. 2023, teda v poslednú nedeľu liturgického roka, sme vo farskom kostole Krista Kráľa slávili odpustovú slávnosť. Svätú omšu celebroval farár z Rímskokatolíckej farnosti Najvätejšej Trojice, Košice – Pereš, vdp. Mgr. Eugen Jurkovič. Kedysi s naším súčasným pánom farárom pôsobil vo farnosti v mestskej časti Terasa, takže nechýbalo ani pár úsmevných príhod odkazujúcich na ich spoločne strávený čas 😊.

V kázni nám hlavný celebrant prostredníctvom skúseností zo svojej kňazskej služby, ktoré vo viacerých z nás vyvolali silné emócie, pripomínal a utvrdzoval nás v tom, že Boh koná zázraky v životoch ľudí aj v dnešnej dobe. Z jeho úst zaznela aj jednoduchá, no predsa občas ťažšie uskutočniteľná rada: ,,Buďte normálni!“ Snažil sa ňou poukázať na to, že máme žiť a modliť sa autenticky, normálne, nie predstierať, že sme lepšími než v skutočnosti sme.

Povzbudzoval nás, aby naša viera nikdy neochabla, a aby sme často čítali Sväté písmo, pretože ,,keď my otvoríme Písmo, Boh otvorí ústa“.

V závere odpustovej slávnosti sme si vypočuli ešte niekoľko ďalších vtipných zážitkov a odchádzali tak s radosťou v srdci.

Farníci boli pozvaní po doobedných svätých omšiach na Kávy po 9-tke či 11-tke, počas ktorých sa mohli ponúknuť výbornými koláčmi, chlebíčkami, kvalitnou kávou a mnohým ďalším. Hojná účasť prispela k vytvoreniu príjemnej atmosféry a veľkého spoločenstva.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav odpustu a pomohli tak nedeľu Krista Kráľa spoločne osláviť.

Autor textu: Miriam Halasová

« z 2 »