Opatrenia

Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie:

  • dezinfekcia rúk
  • rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos
  • platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti.
  • veriaci, ktorí patria do rizikových skupín: seniori a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu.

Sv. omša v nedeľu o 15.00 vo farskom kostole a na Šalgovíku o 8.00 je určená pre rizikové skupiny.