Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie:

Sv. omša v nedeľu o 15.00 vo farskom kostole a na Šalgovíku o 8.00 je určená pre rizikové skupiny.