V našej farnosti sa od 21. do 25.8.2023 konal už 21. ročník detských olympijských hier, denného tábora pre prázdninujúcich žiakov a žiačky základných škôl.

„Úžasné skutky, akože haló! On uzdraví, ako sa to stalo?“ znelo v hymne tohtoročných detských olympijských hier. Osemdesiat detí v auguste spoznávalo Ježiša cez jeho skutky: zázrak na svadbe v Káne, uzdravenie chorých, utíšenie búrky na mori, rozmnoženie chlebov či vzkriesenie Lazára. Každý deň ich čakal iný zázrak, o ktorom počuli nie len pri každodennej svätej omši, ale aj cez pripravené súťažné aktivity, ktoré na daný skutok často odkazovali. Dievčatá a chlapci si precvičili ako svoju obratnosť a rýchlosť, tak aj šikovnosť, počúvanie s porozumením či vedomosti.

Väčšina aktivít sa konala na Sekčove v areáli farského kostola, fary a pastoračného centra. Malí olympionici a olympioničky so svojimi animátormi však navštívili aj Lúčku, malebnú domovskú obec nášho duchovného otca, odkiaľ vyšli na Kamenický hrad. Vo štvrtok deti zas putovali do filiálneho kostola na Šalgovíku. Ako v Lúčke, tak aj tam po ceste absolvovali rôzne súťažné stanovištia a na kopci zažili neopakovateľnú atmosféru. Celý šalgovícky kostol naplnil krásny spev dočasného detského zboru DOH, do ktorého sa vtedy popri dvoch gitaristoch a troch speváčkach z radov mladých pridali aj vyše dve desiatky detí. Aj zúčastnení Šalgovíčania odchádzali s veľkým duchovným zážitkom.

Celé DOH rámcoval otvárací a záverečný ceremoniál. V nedeľu zahorel olympijský oheň, ktorý od zvonice priniesli v štafetovom behu animátori a dobrovoľníci. V piatok po ocenení všetkých víťazov ho zasa pán farár s pánom kaplánom Michalom slávnostne zahasili. Veľkú službu urobili aj moderátori týchto dvoch večerov i celých olympijských hier, Tamara a pán diakon Šimon.

Deti si užili kopec zábavy, hier, smiechu a radosti. Spoznali niektoré Ježišove zázraky, budovali tímového ducha a zistili, že skutočne platí to známe: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ Ostatné deti v piatok nezávideli víťazom zlaté medaily, ale spolu s nimi sa úprimne tešili a radovali z krásneho prázdninového týždňa.

Pán farár Pavol vo svojom záverečnom príhovore poďakoval pánovi kaplánovi a všetkým jeho spolupracovníkom za ich dobrovoľnícku službu. Do celej prípravy tábora boli zapojené pod vedením otca Michala a vedúcej tábora Martinky asi tri desiatky mladých ľudí z našej farnosti. „Aj v dnešnej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí sú vo svojom voľnom čase ochotní urobiť niečo nezištne ako službu spoločenstvu,“ vyzdvihol farár s tým, že si túto obetu veľmi váži.

Piatkový záverečný ceremoniál potom pokračoval tancom, zábavou a občerstvením. Vítaní boli všetci, ktorí chceli prísť a zabaviť sa. Peter Haľko