Pápež František na Slovensku

Stretnutie v Bratislave 13.9.2021

Záznam so stretnutia s prezidentkou

Youtube

Stretnutie v Bratislave 13.9.2021

Záznam z ekumenického stretnutia

Youtube

Stretnutie v Prešov 14.9.2021

Záznam Božskej liturgii v Prešov

Youtube

Stretnutie v Košiciach 14.9.2021

Záznam so stretnutia s rómskou komunitou

Youtube

Stretnutie mladých v Košiciach 14.9.2021

Záznam so stretnutia s mladými

Youtube

Stretnutie v Šaštine 15.9.2021

Záznam sv. omše zo Šaština

Youtube