Začiatok pôstneho obdobia.

Sv. omše vo farskom kostole spojené s udeľovaním popola – 6:00, 9:00, 12:00, 16:00, 18:00.

Šalgovík: 18.00

Prísny pôst: 18 – 60 rokov a zdržanie sa mäsitého pokrmu: od 14 rokov.