Dobre prežiť pôstne obdobie je veľmi dôležité. Každý rok nám ho Boh
dáva na to, aby sme sa stali lepšími a odvážnejšími v konaní dobra,
pevnejšími vo viere a silnejšími v boji proti hriechu. Pomáha nám
pripraviť sa na slávenie najdôležitejších sviatkov – sviatkov Veľkej noci,
kedy si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Slovo pôst
však napriek tomu v mnohých vyvolá smútok a obavy z toho, že to bude
zase niečo nepríjemné. Ale byť dobrým nie je vždy jednoduché a
ľahké. Aj športovci, ktorí chcú dosiahnuť víťazstvo, musia tvrdo
trénovať, myslieť na úspech nestačí.

Pôstna výzva pre staršie deti -> na stiahnutie

Pôstna výzva pre menšie deti -> na stiahnutie