A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,16-18)

Dnes začni jednoducho. Zvoľ si jednu aktivitu či vec, ktorú sa rozhodneš konať počas pôstu pravidelne tak, aby Ťa to niečo stálo. Môže to byť Tvoj čas, ktorý stráviš v modlitbe (navyše) a možno to bude niečo, čoho sa zriekneš.

Nehľadaj však skratky, rozhodni sa pre niečo, čo Ťa privedie bližšie k Nemu.

Na záver Mu to odovzdaj v modlitbe, povedz mu o tom, že to robíš pre Neho a popros o silu, aby si svoje pôstne predsavzatie doviedol do úspešného konca.