„Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.“ (Mk 15,27)

Dnes sa POMODLI krížovú cestu.

Chceme však upriamiť pozornosť na to, aby sa krížová cesta stala našou modlitbou. Nie bezduchým čítaním zastavení.

Vytvorme si dostatočný priestor a pokoj na to, aby sme mohli v modlitbe krížovej cesty sami sprevádzať Krista jeho cestou na Golgotu. Rozjímajme o jeho pádoch, bolestiach a o tom, aký dopad to malo na náš život. Teda… Má to nejaký dopad? Znamená to pre nás niečo? Ako sa to odráža v našom každodennom živote?