Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48)

Ježiš nás jasne vyzýva k tomu, aby sme sa jeden k druhému chovali s patričnou úctou a láskou. Bez rozdielu. Tak ako stvoril Teba s veľkou láskou a nadšením a vlial do Teba svojho Ducha, rovnako obdaril aj Tvoju rodinu, susedov, známych a všetkých ľudí. Lebo On miluje bez rozdielu.

Ľudská láska je nedokonalá a medziľudské vzťahy veľmi krehké. Dopúšťame sa často rôznych krívd, urážok, ohovárania a mnohokrát je ublížené rovnakým spôsobom nám.

Je potrebné si uvedomiť, že na tomto svete nie sme na to, aby sme si navzájom hádzali polená pod nohy. Niekto je duchovne slabší, na ceste do večnosti padá častejšie. No to nie je dôvod, prečo by sme ho mali odsudzovať.

Dnes teda pozývame do náročnej, no o to dôležitejšej modlitby.

Modlitby ODPUSTENIA.

Nech nás už urazil ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na to či to emočne prežijeme, skúsme dnes vstúpiť do modlitby s prosbou o sprevádzanie Duchom. Následne sa zamyslíme nad ľuďmi, na ktorých máme ťažké srdce. Vyslovme v modlitbe Bohu, že dotyčným odpúšťame.

Nie je dôležité či pri tom niečo cítime alebo nie, dôležitý je postoj srdca a túžba človeku odpustiť.